Liên hệ

Địa chỉ

Ngõ 41, Thôn Thượng Phúc, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại

0979 843 527

Liên hệ